Om prosjektet

Skanska Norge AS skal i totalentreprise for byggherre Skanska Eiendomsutvikling bygge 281 leiligheter og en barnehage i området Sinsen/Løren. Prosjektet fordeler seg på 5 boligblokker, på 5-9 etasjer, med parkeringskjeller.

Prosjektet skal sertifiseres iht. BREAM- NOR Very Good.

Borgen ligger sentralt og luftig på Løren, med kort vei til t-bane, butikker, kafeer og restauranter.

Fremdrift

Prosjektet startet i februar 2021, og skal være ferdig Q4 2024.

HMS

Skanska Norge AS vil som entreprenør være pådriver og koordinator for SHA-arbeidet (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Prosjektet har en egen SHA-plan for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø. De SHA-krav som Skanska Norge stiller til egne ansatte gjelder også våre underentreprenører.

For prosjektet er det utarbeidet en personlig sikkerhetsinstruks som alle arbeiderne på byggeplassen skal sette seg inn i og følge.

Arbeidstid

Alle arbeider vil i hovedsak foregå i vår kjernetid mandag til fredag mellom kl. 07.00 til 19.00. I perioder vil det likevel kunne forekomme noe arbeider utover denne tiden.