Stenging av Lade Allé og Østmarkveien

Ingrid Skirstad
Ingrid Skirstad
Stenging av Lade Allé og Østmarkveien

I forbindelse med utbygging på Gartnersletta er det behov for oppgradering av vann- og avløpssystemet i Østmarkveien og Lade Allé. Denne aktiviteten vil i en periode medføre endret kjøremønster for de som sokner til Østmarkveien og Lade Alle.

Stengingen vil foregå seksjonsvis og kjøremønsteret vil endre seg i perioden. Endringene vil bli godt skiltet slik at det ikke skal være noe tvil om hva som er gjeldende til enhver tid. Med oss i planleggingen av den nye trafikksituasjonen har vi Trondheim bydrift og Politiet for å sikre at alle blir tatt godt vare på i perioden dette arbeidet pågår.

 

Trafikkavviklingsplanen blir som følger (se fremdriftsplan  og kart nederst): 

Fase 1: I denne perioden vil utkjøring fra parkeringen til Ladetorget være stengt og trafikken til/fra Østmarkveien 6 og 7 må kjøre via Olav Engelbrektssons alle. Midlertidig gang- og sykkelvei langs Ladetorget vil i perioden være åpen for myke trafikanter og blir ikke berørt av stengingen. Varelevering til Ladetorget opprettholdes, men må komme inn via parkeringsplassen. Beboere langs Lade Allé må svinge mot Ringve og benytte den veien til/fra eiendommene i denne fasen.

Fase 2: I denne perioden er utkjøring fra parkeringsplassen til/fra Ladetorget gjenåpnet og Lade Allé åpnet for trafikk. Fortsatt må trafikken fra Østmarkveien 6 og 7 kjøre via Olav Engelbrektssons alle. Midlertidig gang- og sykkelvei langs Ladetorget vil fortsatt være åpen for myke trafikanter.

Fase 3: I denne perioden legges trafikken til/fra Østmarkveien 6 tilbake med utkjøring mot Lade Allé, mens trafikken til/fra Østmarkveien 7 fortsatt vil gå via Olav Engelbrektssons alle. Det vil bli etablert egen gang- og sykkelvei mot Østmarkveien 6 for de myke trafikanter i denne perioden, midlertidig gang- og sykkelvei langs Ladetorget vil fortsatt være åpen for myke trafikanter

Målsettingen er at alt skal være tilbake til normalen i god tid før vi tar juleferien. Noen justeringer av planen underveis må forventes og vil blir kommunisert fortløpende.

Vi ber om forståelse for de belastningene dette kan medføre for de enkelte, og vi skal gjøre det vi kan for at dette skal gå mest mulig smertefritt for samtlige.