Oslo Storbylegevakt

Nyheter

En siste oppdatering fra Oslo Storbylegevakt

Kristine Oksenvåg Kirkebøen
Kristine O.

Prosjekt Oslo storbylegevakt er nå inne i sluttfasen og overleveringsdato nærmer seg med stormskritt.

Test av brann- og rømning 14.03.2023

Karen Hagby
Karen Hagby

Hei, I dag tester vi hele nye Oslo storbylegevakt i det som kalles en “fullskalatest”. Denne testen kontrollerer at bygget fungerer slikt tiltenkt ved en eventuell fremtidig brann. Formålet er å være helt sikker på at varsling og rømning kan foregå på god måte før bygget tas i bruk. Det vil derfor kunne høres brannsirener…

Varsel om nattarbeid uke 40

Karen Hagby
Karen Hagby

Prosjekt Oslo storbylegevakt skrider frem og det er endelig klart for å åpne den nye rampen fra/til RV4. Dette arbeidet vil på grunn av trafikkavviklingen på RV4 foregå på kveld- og nattestid. Arbeidene er lagt til uke 40 og det er gitt dispensasjon fra støyforskriften i tidsintervallet 5.10-10.10 2022. Se vedlagt dispensasjon for detaljer. Støydispensasjon…

Om prosjektet

Oslo Storbylegevakt

Oslo Storbylegevakt

Oslo storbylegevakt skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 og være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.