Nyheter

En siste oppdatering fra Oslo Storbylegevakt

Kristine Oksenvåg Kirkebøen
Kristine O.

Prosjekt Oslo storbylegevakt er nå inne i sluttfasen og overleveringsdato nærmer seg med stormskritt.

Test av brann- og rømning 14.03.2023

Karen Hagby
Karen Hagby

Hei, I dag tester vi hele nye Oslo storbylegevakt i det som kalles en “fullskalatest”. Denne testen kontrollerer at bygget fungerer slikt tiltenkt ved en eventuell fremtidig brann. Formålet er å være helt sikker på at varsling og rømning kan foregå på god måte før bygget tas i bruk. Det vil derfor kunne høres brannsirener…

Varsel om nattarbeid uke 40

Karen Hagby
Karen Hagby

Prosjekt Oslo storbylegevakt skrider frem og det er endelig klart for å åpne den nye rampen fra/til RV4. Dette arbeidet vil på grunn av trafikkavviklingen på RV4 foregå på kveld- og nattestid. Arbeidene er lagt til uke 40 og det er gitt dispensasjon fra støyforskriften i tidsintervallet 5.10-10.10 2022. Se vedlagt dispensasjon for detaljer. Støydispensasjon…

Beredskapsøvelse på OSBL

Hermine Simonsen
Hermine S.

Torsdag 21. oktober 2021 rundt kl. 13.30 planlegger Oslo storbylegevakt en beredskapsøvelse på byggeplassen. Det blir en fullskalaøvelse der vi etterligner en alvorlig ulykke og tilkaller nødetatene. Det vil si at det blir mye aktivitet, utrykningskjøretøy og blålys på byggeplassen, men det er altså kun en øvelse.

Demontering av tårnkran – utvidet arbeidstid

Hermine Simonsen
Hermine S.

Denne uken (uke 37) skal vi demontere tårnkran 1 på byggeplassen, markert i bildet under. Den demonteres og heises ned i deler av en mobilkran. Dette er risikofylte løfteoperasjoner og den demonteres når det er lite annen aktivitet og få personer på byggeplassen. Det vil derfor foregå fra fredag (kl. 07-21) og utover lørdag (07-21)….

Byggeplassens åpningstider

Hermine Simonsen
Hermine S.

Prosjektet går nå over i en periode med mye produksjon, både innvendig og på fasade. For å ta hensyn til ulike arbeidstidsordninger utvider vi derfor byggeplassens åpningstider. Nye åpningstider er: Mandag:   kl. 07-19 Tirsdag:    kl. 07-19 Onsdag:    kl. 07-19 Torsdag:   kl. 07-17 Fredag:     kl. 07-15 Lørdag:     kl. 07-15 Søndag:    stengt…

Arbeid i sommer

Hermine Simonsen
Hermine S.

Da står sommeren for dør, og vi gleder oss over hvor fint produksjonen går. Prosjektet har oppnådd tett tak på det høyeste bygget og begynt å mure opp den fine teglfasaden. Mange i prosjektet tar ferie, men det vil også være noe arbeid på byggeplassen gjennom sommeren. I uke 28-29-30 vil det være arbeid mandag…

Det går fremover på Oslo storbylegevakt

Hermine Simonsen
Hermine S.

Her kommer en oppdatering på Oslo storbylegevakt. Gjennom våren har vi nådd mange milepæler – vi har ferdigstilt råbygget i vest, og er godt i gang med råbygget i øst. Samtidig har montering av yttervegger, innvendig arbeider og tetting av taket begynt, så nå er det arbeid på alle fronter. Arbeidet på taket er en…

Varsel om utvidet arbeidstid i uke 5-7

Hermine Simonsen
Hermine S.

Gjennom snart et år med smitteverntiltak på byggeplassen har vi holdt god fremdrift i prosjektet. Myndighetenes nyeste innreiseregler er en ny utfordring i arbeidet med å holde hjulene i gang. Prosjektet vil fremover legge opp til at våre arbeidere med bosted utenfor Norge benytter tiden de ikke kan dra hjem best mulig. Derfor vil det…

Milepæl – oppstart prefabrikkerte betongelementer

Hermine Simonsen
Hermine S.

Nå skyter byggingen fart! I uke 49 går prosjektet inn en ny fase med montering av prefabrikkerte betongelementer. Det vil i perioden bli noe mer anleggstrafikk. Vi vil tilstrebe å bruke Riksvei 4 mest mulig for både adkomst og avkjøring, så naboer ikke forstyrres unødvendig. Betongelementene danner kjernen av bygget – vegger, sjakter og etasjeskillere….

Sprengningsarbeider er ferdigstilt og veien videre

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

Oslo storbylegevakt er nå godt i gang! Vi er ferdig med sprengningsarbeidet, og har gravd ut nesten hele tomten. Det er mange lastebiler som har kjørt inn og ut fra riksveien til byggeplassen, for vi har transportert store mengder masser: 36.000 kubikkmeter fjell er sprengt ut på tomten. Det er gravd ut nesten like mye, 35.000 kubikkmeter løsmasser. Det tilsvarer 14 store olympiske svømmebasseng! …

Vi holder hjulene i gang

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

På prosjekt Oslo storbylegevakt har vi innført strenge smittevernrutiner for å klare å holde hjulene i gang. Det er svært viktig for oss i prosjektet at vi klarer å unngå stans i driften. Stans i driften vil bety permitteringer og en vanskelig hverdag for svært mange mennesker. Dette ønsker vi i det lengste å unngå….

Oppstart sprenging mandag 30. mars

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

Oppstart sprenging er opprinnelig varslet påbegynt i uke 16. Utgraving av løsmasser har gått bedre enn det vi har planlagt, dette medfører at vi starter sprengingsarbeidene allerede i uke 14. Under ser dere et oversiktsbilde av hvordan byggeplassen ser ut i dag. Man ser tydelig fjellet på store deler av tomten.

Nabovarsel støyende arbeider – Byggestart Oslo Storbylegevakt

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

I forbindelse med bygging av ny storbylegevakt på Aker sykehus, Trondheimsveien 235, skal vi nå i gang med grunnarbeider på tomten. Oppstart grunnarbeider er mars 2020. Byggearbeidene er planlagt avsluttet april 2023. Det er søkt og mottatt dispensasjon fra § 12 i Forskrift om begrensning av støy. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det…

Riving Avsluttet

Lasse Hyenes Lysne
L. Lysne

 Rivingsarbeid avsluttet I uke 48 avsluttet vi rivingsabeidet. Etter måneder med gravemaskiner som spiste seg innover byggene, er nå sporene etter bygg 40 og 41 borte. Ta en titt på webkamera her i bloggen for å se hvordan tomten ser ut nå! Bygningsmassen over bakken og kjellerne er revet, pigget og fjernet. Massene er kjørt…

Status forberedende arbeid OSBL.

Lasse Hyenes Lysne
L. Lysne

Rivearbeidet skrider frem og vi har god fremdrift iht. planverket. Innvendig sanering er ferdigstilt og farlig avfall er transportert ut av prosjektet til godkjente mottak for videre håndtering. Bygg 40 er historie og alle masser er kjørt bort. På bygg 41 er bygningsmassen over bakken revet og sortering av tyngre masser pågår for fullt. Videre…

Rivningsarbeidene har startet

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

Den innvendige saneringen av bygg 40 og 41 er nå startet. I forkant av saneringsprosessen har våre miljørådgivere utarbeidet en rapport som beskriver gjenbruksmuligheter for den eksisterende bygningsmassen. Det er et ønske i prosjektet om å gjenbruke mest mulig for å skåne miljøet. Det er i tillegg utarbeidet en saneringsbeskrivelse som detaljerer sorteringsfraksjoner og miljøskadlige…

Varsling om øvelser fra OBRE i juli.

Lasse Hyenes Lysne
L. Lysne

Ifm. at OUS har flyttet ut av bygg 40 og 41 og at disse skal rives, vil OBRE få mulighet til å øve i disse bygningene. Bygg 40:  Øvelsene vil foregå i tidsrommet fra 16.07.19 – 12.08.19. Det vil ikke forekomme utrykkningskjøring ifm disse øvelsene. Kun lokal øving i og utenfor bygningene. Varsling om senere…

Nabovarsel rivning av bygg 40/41

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

I forbindelse med bygging av ny storbylegevakt på Aker sykehus skal vi nå i gang med rivning av bygg 40 og 41. Opprigging og plugging starter i uke 31, og innvendig sanering starter opp i uke 36. Den innvendige saneringen vil pågå i ca to uker før den maskinelle rivingen vil starte. Rivingen vil ferdigstille…