Arbeid i sommer

Hermine Simonsen
Hermine Simonsen

Da står sommeren for dør, og vi gleder oss over hvor fint produksjonen går. Prosjektet har oppnådd tett tak på det høyeste bygget og begynt å mure opp den fine teglfasaden.

Mange i prosjektet tar ferie, men det vil også være noe arbeid på byggeplassen gjennom sommeren. I uke 28-29-30 vil det være arbeid mandag til fredag, kl. 07:00-15:30, stort sett innendørs. Fra uke 31 bemanner vi opp igjen for å sette i gang en av de mest aktive periodene på prosjektet.

Vi på OSBL takker dere som følger med, og ønsker alle en god sommer!