En siste oppdatering fra Oslo Storbylegevakt

Kristine Oksenvåg Kirkebøen
Kristine O.

Prosjekt Oslo storbylegevakt er nå inne i sluttfasen og overleveringsdato nærmer seg med stormskritt. De siste ukene har Skanska jobbet med å ferdigstille bygget før overlevering av nøkkel til Oslo kommune.
Det har vært et spennende prosjekt som nå har pågått over flere år og vi er veldig stolte av bygget som nå snart står klart for Oslos innbyggere.

Skanska har de siste ukene ryddet seg ut av området for å gjøre klart til overlevering i slutten av april. I den forbindelse er anleggsgjerder flyttet og gangsoner/ veier rundt den nye legevakten igjen blitt  tilgjengelig for publikum.

Det har vært 3 år med stor aktivitet på området og vi takker for tålmodigheten hos alle berørte naboer underveis i byggeprosjektet.

Vedlagt ligger det et spørreskjema som vi håper dere ønsker å fylle ut.

Takkebrev med tilbakemeldingsskjema

Dette kan returneres til: stale.hakull@skanska.no

 

Takk for oss!