Nabovarsel rivning av bygg 40/41

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

I forbindelse med bygging av ny storbylegevakt på Aker sykehus skal vi nå i gang med rivning av bygg 40 og 41.

Opprigging og plugging starter i uke 31, og innvendig sanering starter opp i uke 36. Den innvendige saneringen vil pågå i ca to uker før den maskinelle rivingen vil starte. Rivingen vil ferdigstille i løpet av uke 48. Avfall fra saneringen vil bli transportert ut av tomten fortløpende via anleggsvei ned mot riksvei 4.

Da byggene er tett på interne veier og riksvei 4 er både fortau og vei i området sperrer på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Det er etablert ny gangvei fra sinsenkrysset og opp til Aker sykehus. Se tegning under for ny gangvei. Det er skiltet og hengt opp informasjon i området.

Arbeidet utføres med så skånsomt utstyr som mulig, og det er et høyt fokus på å minimere støy og støv i forbindelse med arbeidet. Normal arbeidstid er 07:00 – 19:00, mandag til fredag. Det vil bli noen fredager hvor det ikke forekommer arbeider på tomten. Under saneringen av blir det mindre støyende arbeider, men det kan bli enkelte perioder hvor det er litt støy i forbindelse med uttransport av avfall fra bygget. Når den maskinelle rivningen starter kan det virke noe mer støyende.