Nabovarsel støyende arbeider – Byggestart Oslo Storbylegevakt

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

I forbindelse med bygging av ny storbylegevakt på Aker sykehus, Trondheimsveien 235, skal vi nå i gang med grunnarbeider på tomten. Oppstart grunnarbeider er mars 2020. Byggearbeidene er planlagt avsluttet april 2023.

Det er søkt og mottatt dispensasjon fra § 12 i Forskrift om begrensning av støy. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller det foreligger andre særlige grunner. Dispensasjon til støyforskriften finner dere her.

Det vil utføres støyende arbeider i perioden 2.3.2020 til 31.12.2021 mellom kl 0700 til 1900 mandag til fredag.

Det vil utføres sterkt støyende arbeider i perioden 9.3.2020 til 31.10.2020 mellom kl. 0800 til 1900 mandag til fredag, med fast pause mellom kl. 1100 til 1200 og mellom 1530 til 1630. Det vil bli noen fredager hvor det ikke forekommer arbeider på tomten.

Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende. Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund. Tidspunkt og varighet for sterkt støyende arbeider på Oslo storbylegevakt:

 • Spunting uke 11 – 14(2020)
 • Boring av stag uke 16 – 21(2020)
 • Sprengning og pigging uke 16 – 40(2020)

Arbeidet utføres med så skånsomt utstyr som mulig, og det er et høyt fokus på å minimere støy og støv i forbindelse med arbeidet.

Støyreduserende tiltak som er implementert i prosjektet:

 • Støysvakt utstyr velges
 • Anleggstrafikk direkte fra Trondheimsveien
 • Regelmessig informasjonsmøte med OUS
 • Alle berørte naboer blir informert ved oppslag
 • Informasjon legges på prosjektblogg
 • Tett byggegjerde etablert mot bygg 21 og 8
 • Gjerde med støyskjerm etablert mot Trondheimsveien(RV4)
 • Faste pauser fra støyende arbeider blir etablert
 • Det vil ikke være støyende arbeid i helger eller på helligdager

Utfyllende informasjon og fortløpende oppdateringer fra prosjektet vil publiseres på bloggen. Det legges også ut informasjon på prosjektets facebookside https://www.facebook.com/oslostorbylegevakt/ .

Spørsmål kan rettes til anleggsleder Skanska Kristin Ingebrigtsen (kristin.b.ingebrigtsen@skanska.no) alternativt prosjektleder produksjon Omsorgsbygg Oslo KF Ludvig Stam (ludvig.stam@advansia.no).

Du kan kontakte Bydel Bjerke på tlf. 218 02 180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.