Oppstart sprenging mandag 30. mars

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

Oppstart sprenging er opprinnelig varslet påbegynt i uke 16. Utgraving av løsmasser har gått bedre enn det vi har planlagt, dette medfører at vi starter sprengingsarbeidene allerede i uke 14.

Under ser dere et oversiktsbilde av hvordan byggeplassen ser ut i dag. Man ser tydelig fjellet på store deler av tomten.