Riving Avsluttet

Lasse Hyenes Lysne
Lasse Hyenes L.

 Rivingsarbeid avsluttet

I uke 48 avsluttet vi rivingsabeidet. Etter måneder med gravemaskiner som spiste seg innover byggene, er nå sporene etter bygg 40 og 41 borte. Ta en titt på webkamera her i bloggen for å se hvordan tomten ser ut nå! Bygningsmassen over bakken og kjellerne er revet, pigget og fjernet. Massene er kjørt til godkjent mottak samt at noe materialer fra byggene er tatt vare på slik at de kan brukes i nybygget eller i uteområdene rundt. Gjenbruk er supert for et miljøbygg som Oslo Storbylegevakt skal bli!

 

Bygg 42 med den høye pipen står foreløpig alene igjen på tomten. Dette er et verneverdig bygg som vi skal bevare gjennom hele byggeperioden.

Etter riving er neste aktivitet trefelling. Noen av trærne får videre liv som juletrær rundt omkring på Aker sykehus og lyser opp denne årstiden, mens andre utnyttes som trevirke eller til annen industri.

Videre fortsetter vi det siste av forberedende arbeider før byggestart. Det inkludere blant annet å etablere sikring rundt byggeplassen, legge om strøm og vann, støpe igjen kulverter til andre bygninger samt asfaltere alternative veier gjennom sykehustomen i byggeperioden.

Vi ønsker alle en fredfylt juletid og et godt nytt år!