Rivningsarbeidene har startet

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

Den innvendige saneringen av bygg 40 og 41 er nå startet. I forkant av saneringsprosessen har våre miljørådgivere utarbeidet en rapport som beskriver gjenbruksmuligheter for den eksisterende bygningsmassen. Det er et ønske i prosjektet om å gjenbruke mest mulig for å skåne miljøet. Det er i tillegg utarbeidet en saneringsbeskrivelse som detaljerer sorteringsfraksjoner og miljøskadlige stoffer i bygningmassen. Desverre er det mye som ikke kan gjenbrukes, dette vil sorteres og sendes til gjenvinning. Prosjektet har et mål om å få sortert 100%, men har satt en nedre grense på 95%.

Rivestarten ble offsielt markert onsdag 28. august ved bygg 41. Det var ca 100 fremmøte gjester som fikk gleden av å høre byråd Tone Tellevik Dahl signalisere ved hjelp av lydsignal at rivningen kunne starte. Byrådsleder Raymond Johansen startet rivningen med den nye 8 tonns utslippsfri gravemaskinen, ved å rive ned et skilt på fasaden av bygg 41.

Ved hjelp av kyndig veiledning fra maskinleverandør fra Nasta fikk byrådsleder Raymon Johansen markert rivestart. Gravemaskinen er en del av resultatet fra pilot-E prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Nasta, Skanska, Omsorgsbygg samt Bellona, Difi og Sintef finansiert av ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Åpningen ble markert med en flott kake med illustrasjon av den nye legevakten. Illustrasjonen er laget av Nordic office og Architecture.