Sprengningsarbeider er ferdigstilt og veien videre

Kristin B. Ingebrigtsen
Kristin B. I.

Oslo storbylegevakt er nå godt i gang! Vi er ferdig med sprengningsarbeidet, og har gravd ut nesten hele tomten. Det er mange lastebiler som har kjørt inn og ut fra riksveien til byggeplassen, for vi har transportert store mengder masser: 36.000 kubikkmeter fjell er sprengt ut på tomten. Det er gravd ut nesten like mye, 35.000 kubikkmeter løsmasserDet tilsvarer 14 store olympiske svømmebasseng! 

Fotavtrykket av bygget vårt begynner nå å virkelig å bli synlig i tomten.

Prosjektet er fortsatt påvirket av Covid-19. Smittevernrutinene innført på vårparten videreføres gjennom høsten. Selv med en annerledes arbeidshverdag holder vi hjulene i gang og sikrer driften slik at Oslo får den nye legevakten byen fortjener. 

Fremover er fokuset på å bygge fundamenter, gulv og vegger. Legevakten skal ha kapasitet til Oslos befolkning i lang tid fremover og tåle store påkjenninger, så her bygges det solid. Hittil har vi brukt 400 tonn armering for å støpe 1.900 kubikkmeter betong. For å redusere bygningens CO2-avtrykk benytter vi lavkarbonbetong, vi til og med gjenbruke hulldekker i betong fra bygninger som rives i regjeringskvartalet, dette kan du se mer ved å trykke her.  

I løpet av vinteren vil bygget reise seg i 5 etasjer over bakken og 2 kjelleretasjer. Vi gleder oss til å se utviklingen fremover og vil holde naboene oppdatert underveis. Hvis du vil se hva som skjer på byggeplassen kan du trykke her eller bruke fliken «Webkamera» øverst på bloggen