Test av brann- og rømning 14.03.2023

Karen Hagby
Karen Hagby

Hei,

I dag tester vi hele nye Oslo storbylegevakt i det som kalles en “fullskalatest”. Denne testen kontrollerer at bygget fungerer slikt tiltenkt ved en eventuell fremtidig brann. Formålet er å være helt sikker på at varsling og rømning kan foregå på god måte før bygget tas i bruk.

Det vil derfor kunne høres brannsirener og talevarsling rundt bygget. Vi regner med at testen vil pågå fra kl 08:00 til kl 12:00.

Vi beklager ulempene dette eventuelt medfører.