Om prosjektet

Oslo storbylegevakt skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 og være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

Omsorgsbygg og Skanska har signert kontrakt for samhandlingsfasen på Oslo storbylegevakt. Sammen med prosjektledelsen og prosjekteringsgruppen skal forprosjektet vidreutvikles frem til gjennomføring i samspill.

Prosjektet gjennomføres som en som en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør. Etter endt samspillsfase med Skanska, er målsettingen å inngå avtale om totalentreprise for gjennomføring av ny storbylegevakt. Samspillsfasen varer i underkant av ett år for å sikre et godt omforent underlag før gjennomføringsfasen.

Denne kontrakten inneholder, i tillegg til samspillsfase, forberedende arbeider som rigg, omlegging av teknisk infrastruktur, riving av bygg 40/41 og etablering av vei.