Aktiviteter på byggeplassen

Stina Brandt
Stina Brandt

Rivningsarbeider er ferdige og siste utkjøring av rivningsmasser vil skje denne uke.

Vi er gott i gang med utgraving for det første bygget i sør (Bygg A) og betongarbeider vil starte der i løpet av juni.
Den kommende tiden vil både pigging og peling pågå noe som vil lede til støy fra byggeplassen.

 

Infrastrukturarbeider i Sognsveien vil starte denne uken. Der skal eksisterende spillvannsledningene fra de gamle byggende plugges. Sognsveien vil bli enveiskjørt i denne perioden.