Nyheter

Høsten er snart her

Paul Christian Ring
P. Ring

Overleveringer av leiligheter i gang og ferdigstillelse av det siste bygget.

Sommeren er her

Paul Christian Ring
P. Ring

Overleveringer av leiligheter i gang og ferdigstillelse av de siste byggene

Starten på nyåret

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Etter jul har det vært full fart på byggeplassen.

Innspurt før jul – del 2

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

I Hus B nærmer betongen seg ferdig, og tømmer starter opp her rett over jul.

Innspurt før jul – del 1

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

På byggeplassen er det nå høy aktivitet, og vi er inne i de siste ukene før jul.

Varsel om mindre spregningsarbeider mandag 14.11.22

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi varsler om at det vil være to salver av mindre art på prosjektet mandag 14.11.22.

Varsel om gravearbeider i Ullerudåsen

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Denne uka vil det starte opp gravearbeider i Ullerudåsen. Dette er for vanntilkobling. Omkjøringsvei vil bli brukt i perioder, og dette vil skiltes. Ellers i prosjektet pågår innvendige arbeider i G og H. Kjøkken er montert i H, og i løpe av et par uker er vi også ferdige med kjøkken i Hus G. I…

Status

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

En ny status fra byggeplassen: Bygg G og H er snart ferdig kledd utvendig, og sedumtaket har kommet på disse to byggene. Innvendig holder maler på i bygg H og i løpet av et par uker også i G. I bygg C og F har tømmer nå startet opp, så her blir takelementene levert i…

Flytsparkel i Hus H

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Denne uken gjøres det klart for flytsparkel i Hus H, og i neste uke vil det flytsparkles i Hus G. Det vil si at alle innervegger er ferdig gipset, og nå går det raskt frem til ferdige overflater: maler, parkett, kjøkken starter i løpet av de neste ukene. I C er betongarbeidene nå i sluttfasen,…

Uke 33

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Etter en fin sommerferie er vi i full gang på prosjektet igjen, og nå skjer det mye raskt. I bygg G og H er innvendige arbeider i full gang. I H gipser vi nå innervegger, og i G er innerveggene på vei opp.   Bygg F og C er også i ferd med å reise…

Informasjon om ny og gammel betegnelse på byggene

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi får endel spørsmål om hva de ulike byggene heter, og velger derfor å legge ut en oversikt her over gammel betegnelse og ny betegnelse på byggene. Årsaken til endring i navnene på byggene adressene husene har fått.   Gammel betegnelse                    Ny betegnelse Hus A   …

Det nærmer seg sommerferie

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Byggeplassen tar sommerferie i uke 29 og 30. Da vil det være helt stengt. I uke 28 og 31 vil vi ha drift, men noe redusert. Vi ønsker alle sammen en god sommer, og legger med noen bilder som viser status på byggeplassen.

Fremdriftsoppdatering

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi har nå startet med tømrerarbeidene i både bygg G og H, så dette vil si at både yttervegger og etterhvert tak på disse byggene er på vei opp. I tillegg har vi startet på kjelleren under bygg C, som er der bodene skal være. Grunnarbeidene har også startet opp i bygg F.

Sikkerhetsuka, sprengning og oppdatering

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Denne uka har vi hatt sikkerhetsuka på prosjektet. Det er en uke vi i Skanska har årlig for å rette et ekstra fokus på et utvalg sikkerhetstema. Årets tema har vært Sikker Jobb Analyse, og det har vært gjennomført flere aktiviteter på prosjektet. I dag har vi hatt avslutning med grilling og kaker.    Vi…

Betongarbeider i Hus G og H

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi har nå begynt å sette vegger i de underste etasjene i bygg G og H.  Grunnarbeidene pågår i bygg F og E, og det nærmer seg etterhvert ferdig sprengt. Det vil fortsette med noen mindre salver en liten stund til. Det vil også pågå piggearbeider i perioden fremover.  

Støp av første gulv på grunn og aktiviteter i påskeuka

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

I dag har vi støpt det første gulv på grunn. Det er i bygg G. Forrige uke ble krana montert, og denne er nå i drift. I påskeuka (mandag til onsdag) vil det være tilnærmet normal drift på byggeplassen. Grunnarbeider (som vil kunne inneholde både sprengning og pigging) og betongarbeider. De første veggelementene blir levert…

Betongarbeider på Hus G og H og resterende spregningsarbeider

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi er nå i gang med betongarbeidene på både Hus G og H. Stripefundamenter på Hus G støpes i dag. Det vil bli flere støper i uka i ukene fremover. Til uka vil sprengningsarbeidene ned mot Ullerudbakken starte, så det vil pågå sprengning også i ukene fremover.

Første betongbil på plassen

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

I dag har den første betongbilen vært på prosjektet, og vi er offisielt i gang med betongarbeidene. Første støp er på bygg G. Fremover vil det være flere betongbiler, og etterhvert også leveranser av prefabrikerte betongelementer og stålsøyler til prosjektet.

Grunnarbeider fortsetter i sola

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi har hatt noen dager med fantastisk vær i Drøbak. Grunnarbeidene pågår fortsatt for fullt, og vi jobber oss stadig lenger ned og innover på tomta. Aktivitetene som pågår er sprengning, steinknusing, opplasting og utkjøring av masser. Områdene til der bunnplata på hus G og H skal være begynner å bli synlige på tomta. Vi…

Grunnarbeidene fortsetter

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi jobber fortsatt med å sprenge og kjøre ut stein på tomta. Vi har nå kommet oss bort til punktet hvor tomta “knekker” og vender seg mer mot sørvest, parallelt med Ullerudbakken.

Drift i jula – Presisering

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi ønsker å presisere at det vil være full drift på byggeplassen på arbeidsdagene i romjula. Det vil ikke pågå steinknusing, men øvrige arbeider pågår for fullt. Fortsatt god jul!

Drift i juleferien

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Det nærmer seg jul med stormskritt og på byggeplassen holder vi på for fullt med sprengning, knusing av stein, utkjøring av stein og klargjøring til oppstart av flere nye fag på nyåret. Borring av energibrønner og betongarbeider er de neste, store aktivitetene som starter opp. I løpet av jula vil det være drift på byggeplassen…

Knuseverk

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi har nå fått inn et knuseverk på byggeplassen. Dette er for å knuse steinen som blir sprengt løs. Årsaken til at det benyttes et knuseverk, er at vi ønsker å redusere belastningen av tungtrafikk i nabolaget. Når vi knuser steinen, får vi med mye mer stein pr lastebil som kjører ut og inn av…

Sprengningarbeidene er godt i gang

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

I det fine vinterværet jobber vi med å sprenge på tomta, i tillegg til håndtering av steinen som er et resultat av sprengningen.

Informasjon om sprengning og sikkerhet

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi ønsker å dele litt informasjon om sikkerhet rundt sprengningsrabeidene på Ullerud Panorama. Før det skal gå av en salve vil det varsles med et pulserende lydsignal. Når lydsignalet høres er det kort tid til selve sprengningen, og dette er ment som et varsel. Når lydsignalet slutter har salven gått av og området er igjen…

Første uka med aktivitet på tomta

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Første uka med aktivitet på byggeplassen til Ullerud Panorama er gjennomført, og vi er godt i gang med å felle trær og opparbeide en anleggsvei på tomta. Neste uke vil vi fortsette med å felle trær, og renske fjellet. Vi i Skanska ønsker alle en god helg!

Velkommen til prosjektbloggen!

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi nærmer oss oppstart på Ullerud Panorama, og bloggen til prosjektet er oppe og går. Her vil det legges ut informasjon om prosjektet underveis.