Informasjon om ny og gammel betegnelse på byggene

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi får endel spørsmål om hva de ulike byggene heter, og velger derfor å legge ut en oversikt her over gammel betegnelse og ny betegnelse på byggene. Årsaken til endring i navnene på byggene adressene husene har fått.

 

Gammel betegnelse                    Ny betegnelse

Hus A                                            Hus B
Hus B                                            Hus C
Hus C                                            Hus D
Hus D                                            Hus H
Hus E                                            Hus G
Hus F                                            Hus F
Hus G                                            Hus E