Innspurt før jul – del 1

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

På byggeplassen er det nå høy aktivitet, og vi er inne i de siste ukene før jul.

I Hus G og H er vi inne i sluttfasen. Her gjenstår litt detaljer som innerdører og belistning. Utvendig er stillasene nå tatt ned, slik at man kan se fasadene ordentlig.

I Hus C og F pågår innvendige arbeider for fullt. Her holder vi nå på med innervegger. Utvendig er vi nesten ferdige med panel på begge byggene.