Innspurt før jul – del 2

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

I Hus B nærmer betongen seg ferdig, og tømmer starter opp her rett over jul.

I Hus E har betongarbeidene startet opp, og Hus D vil også påbegynnes på nyåret.