Knuseverk

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi har nå fått inn et knuseverk på byggeplassen. Dette er for å knuse steinen som blir sprengt løs. Årsaken til at det benyttes et knuseverk, er at vi ønsker å redusere belastningen av tungtrafikk i nabolaget. Når vi knuser steinen, får vi med mye mer stein pr lastebil som kjører ut og inn av byggeplassen.

Hvis dere har noen spørsmål rundt dette kan dere kontakte prosjektleder Andreas Kjølberg: andreas.kjolberg@skanska.no eller på tlf 982 10 471.