Varsel om gravearbeider i Ullerudåsen

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Denne uka vil det starte opp gravearbeider i Ullerudåsen. Dette er for vanntilkobling. Omkjøringsvei vil bli brukt i perioder, og dette vil skiltes.

Ellers i prosjektet pågår innvendige arbeider i G og H. Kjøkken er montert i H, og i løpe av et par uker er vi også ferdige med kjøkken i Hus G.

I Hus C og F holder vi nå på å lukke byggene og tekke taket.

På bygg B er betongarbeidene påbegynt.