Varsel om mindre spregningsarbeider mandag 14.11.22

Trine Ellingsen Storvik
Trine E.

Vi varsler om at det vil være to salver av mindre art på prosjektet mandag 14.11.22.