Om prosjektet

Ullerud Panorama bygges av Skanska Norge AS for byggherre Balder Construction Development AS. Prosjektet består av 36 leiligheter fordelt på sju bygningskropper. Under to av byggene ligger det en kjeller med parkering, tekniske rom og boder.

Byggene vil settes opp med plattendekker og skallvegger i betong, og de skal ha saltak og trekledning.

Arbeidene på byggeplassen forventes å starte i begynnelsen av november 2021. Oppstart på betongarbeidene er planlagt i starten av januar 2022, tømmer i mars 2022, og ferdigstille er planlagt  i 2023. Forventet overlevering er Q2 i 2023.

Ved interesse for å kjøpe leilighet eller for å se mer informasjon om leilighetene gå til denne siden: ullerudpanorama.no