Nyheter

Overlevering Ullerud terrasse

Overlevering Ullerud terrasse

Vanessa Olausen
Vanessa O.

På onsdag ble prosjektet vårt, Ullerud terrasse, overlevert til kommunen.

Varsel om testing av brannalarm

Vanessa Olausen
Vanessa O.

(NY DATO!) Før bygget kan tas i bruk, er det viktig å teste alle sikkerhetssystemene slik at disse fungerer slik som de skal. Det skal derfor gjennomføres en fullskalatest for sikkerhet mandag 15. august. Da skal brannalarmen og systemene som er knyttet opp mot den testes. Det må påregnes noe støy fra byggets brannalarmsystem denne…

Sommer på Ullerud terrasse

Vanessa Olausen
Vanessa O.

På Ullerud er det siste finish før overlevering til Frogn kommune. I ferien skal bygget vaskes før de nye beboerne kan flytte inn. For tiden jobbes det med utomhusarealer, deriblant har frontpartiet nå blitt asfaltert.   Vi i Skanska ønsker å benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer!

Vårt prosjekt

Ullerud Terrasse

Ullerud Terrasse

Ullerud terrasse består av 8 boenheter for mennesker med funksjonsnedsettelse. Bygget vil gå over tre plan, og inkluderer også en kjeller for boder, teknisk rom og parkering av sykler og rullestoler. Til sammen utgjør prosjektet et areal på 1100 m2 BTA.