Nyheter

Overlevering Ullerud terrasse

Overlevering Ullerud terrasse

Vanessa Olausen
Vanessa O.

På onsdag ble prosjektet vårt, Ullerud terrasse, overlevert til kommunen.

Varsel om testing av brannalarm

Vanessa Olausen
Vanessa O.

(NY DATO!) Før bygget kan tas i bruk, er det viktig å teste alle sikkerhetssystemene slik at disse fungerer slik som de skal. Det skal derfor gjennomføres en fullskalatest for sikkerhet mandag 15. august. Da skal brannalarmen og systemene som er knyttet opp mot den testes. Det må påregnes noe støy fra byggets brannalarmsystem denne…

Sommer på Ullerud terrasse

Vanessa Olausen
Vanessa O.

På Ullerud er det siste finish før overlevering til Frogn kommune. I ferien skal bygget vaskes før de nye beboerne kan flytte inn. For tiden jobbes det med utomhusarealer, deriblant har frontpartiet nå blitt asfaltert.   Vi i Skanska ønsker å benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer!

Kranselag

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Etter pandemi og utsettelser ble det endelig gjennomført kranselag for Belsjø og Ullerud terrasse! Dette er en markering som skal forekomme når bygget er under tett tak, og ble i går arrangert av byggherren; Frogn kommune. Totalt 90 stk møtte opp til lunsj, kaffe og kake ved golfbanen. .

Sluttfase

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Tildekkingen er borte og stillaset er revet! Nå gjenstår det kun litt komplettering innvendig og ferdigstilling av uteområdet.

Det nærmer seg overlevering!

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Vi er inne i en hektisk sluttfase for å få på plass de siste tingene før overlevering etter påske. Det er flere tømrerlag som arbeider med å ferdigstille kledningen, og til flere folks glede så er nå store deler av tildekkingen fjernet. Samtidig jobbes det med komplettering innvendig, både teknisk og bygningsmessig. Det gjenstår deriblant…

Betongstøp og innvendige arbeider

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Det går fremover med arbeidene, både ute og inne. Denne uken gjorde gulvleggeren seg ferdig i bygget, og den innvendige trappen er nå ferdigstilt. Samtidig har flisleggeren vært inne og lagt fliser over kjøkkenbenkene. I går ble det også utført et betongstøp som blir underlag for den utvendige rømningstrappen.   Neste uke fortsetter kledningsarbeidet på…

Boder og fasadekledning

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Mange fag er i sving om dagen! Denne uka gjør kjøkkenmontørene seg ferdige, og har dermed montert ti kjøkken de siste to ukene. I tillegg begynner bodarealet å bli ferdig, og hver leilighet på Ullerud vil få disponert en egen bod. Videre jobbes det med den utvendige kledningen på bygget. Dette vil vi fortsette med…

Kjøkkenmontasje

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Vi er i gang med kjøkkenmontasje! Den første leveransen kom på tirsdag, og montørene er i full sving. Alle kjøkkenene vil stå ferdige om to uker.

Julehilsen fra Ullerud terrasse

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Vinduene er nå på plass, og vi er godt i gang med alle de innvendige arbeidene som foregår på bygget. På nyåret fortsetter vi med malerarbeider og legging av gulvbelegg. I tillegg skal heis monteres i midten av januar, dører skal inn og kjøkkenmontasjen kan starte. Vi ser frem til et produktivt år! I ny…

Malerarbeid og vindusmontasje

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Arbeidene inni bygget er godt i gang! For tiden er det tømrerarbeidene som dominerer på byggeplassen. Det jobbes blant annet med isolasjon og gipsing av vegger og tak. I tillegg er det ett lag som holder på med den utvendige fasaden. Samtidig nærmer vindusmontasjen seg slutten.   Alle rom i tredje etasje ble malt forrige…

Oppstart på naboprosjektet

Vanessa Olausen
Vanessa O.

I starten av neste uke starter arbeidene på nabotomten til Ullerud terrasse. Det skal i første omgang settes opp byggegjerder rundt tomten. Prosjektet heter Ullerud Panorama, og det skal bygges 36 leiligheter. Blogg for prosjektet er å finne her.  

Innvendige arbeider

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Vi er godt i gang med de innvendige arbeidene på prosjektet. Elektriker, rørlegger og ventilasjonsmontør er på plass hver dag og jobber grundig før de neste fagene skal komme inn. I midten av måneden skal vinduene installeres, og i månedsskiftet begynner vi med maling og gulvlegging.   Vi i Skanska ønsker dere en riktig fin…

Tett tak

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Arbeidene på Ullerud går som planlagt, og vi går inn i en periode med mange involerte fagområder på en gang. Taket er nå tett og arbeidene med klimaveggene er igang. Ellers jobbes det blant annet med ventilasjonsanlegg og gipsing av vegger.    

Takstolmontasje og videre arbeid

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Ferien er over og produksjonen er i full gang her på Ullerud Terrasse. Massivtremontasjen er ferdig, og forrige uke ble takstolene montert. Bygget har virkelig begynt å reise seg!   For tiden legges det undertak og lekter. I tillegg ble gulvene støpt forrige uke, og neste uke skal resterende etasjer flytsparkles. Da begynner vi også…

Drift i ferien

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Fellesferien nærmer seg og vi er godt i gang med massivtremontasjen på Ullerud! De to første leveransene fra Tyskland kom denne uka, og det jobbes for tiden med veggene i første etasje. Fremdriften er god og montasjen vil pågå noe i ferien som planlagt. Det skal bygges både vegger, dekker, trapper og balkonger. Disse arbeidene…

Oppstart massivtremontasje

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Nå som betongarbeidene er ferdig går vi over i neste del av råbyggfasen på Ullerud Terrasse. Neste fredag starter dermed monteringen av massivtre på prosjektet. Det er hovedsakelig vegger, dekker og trapper som skal monteres i perioden fremover. Ved å benytte massivtre i prosjektet sikrer vi rask og effektiv montasje, samtidig som materialet har gode…

Støp av betongvegger og dekke

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Ullerud Terrasse begynner å ta form! De siste to ukene har betonglaget støpt vegger i kjelleretasjen av bygget. Den siste veggen støpes i dag. I tillegg er vi i gang med dekket over kjelleretasjen, og disse arbeidene vil fortsette neste uke. Med andre ord er fremdriften meget god på Ullerud Terrasse!

17. mai

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Prosjektteamet på  Ullerud Terrasse tar nå fri til tirsdag. Med det ønsker vi dere alle en riktig fin 17. mai-feiring!

Betongarbeider og oppstart brønnboring

Vanessa Olausen
Vanessa O.

På Ullerud Terrasse er vi godt i gang med betongarbeidene. Heissjakten er nå ferdigstøpt, og denne uka har vi begynt på kjelleretasjen. Førstkommende mandag starter støp av bunnplate for kjelleren. Påfølgende dag vil vi begynne å støpe veggene. Tidlig neste uke skal det også brønnbores, og det vil derfor bli noe ekstra støy fra byggeplassen….

Første betongstøp utført

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Da er vi i gang med betongarbeidene på Ullerud! Første støp for heissjakten ble gjennomført i går, og vi fortsetter med støping av veggene på torsdag. Til neste uke skal grøft ferdigstilles og arbeidene med bunnplaten vil starte. Det planlegges også for brønnboring i starten av mai. Mer info om dette vil komme etter hvert.

Avsluttet sprengningsarbeid og påskeferie

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Siste salve ble satt på mandag, og arbeidene med sprenging på Ullerud Terrasse er nå ferdig. Rystelsesmålerne er også tatt ned. Videre jobbes det med utgraving av grøfter og nedlegging av bunnledninger for sprinkler, overvann og spillvann. I tillegg vil brakkeriggene være oppe mot slutten av denne uka. Arbeid med kobling av kum og VA…

Arbeid med kum, sperring av veifelt

Vanessa Olausen
Vanessa O.

God mandag! I dag starter arbeidene med utsprengning av VA til kum. I den anledning ønsker vi å informere om at veien vil bli sperret for ett felt. Arbeidet med kummen er forventet å foregå ut uka.

Status sprengningsarbeider

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Det jobbes fortsatt med sprengningsarbeid og utkjøring av masser på Ullerud. Dette skal som planlagt fortsette ut neste uke. Til uka vil det samtidig påbegynnes pigging av fjell, før det senere denne måneden skal brønnbores. Videre skal det etableres VA til brakkerigg, og brakkeriggene er forventet å  være på plass 23. mars.  

Oppstart sprengningsarbeider

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Førstkommende mandag starter sprengningsarbeider for prosjektet. Byggetomten skal klargjøres ved å sprenge ut fjell og og laste opp masser. Disse arbeidsoperasjonene vil medføre høyere støynivå, spesielt for lasting av sprengstein. Før sprenging vil det være et signalvarsel. I tillegg ber vi folk om å holde god avstand til inngjerdingen rundt byggetomten når dette pågår. Fint…

Etablering av prostrømkabel og droneflyvning

Vanessa Olausen
Vanessa O.

I dag skal det graves grøft for etablering av en 100 meter lang prostrømkabel for prosjektet. Grøfta vil ha en bredde på 1 meter fra asfaltkanten og mot eiendommene langs Ullerudåsen. Se figuren nedenfor for omfanget. Arbeidet er forventet å være ferdig i morgen (fredag), og det vil være strøm på byggeplassen fra tidlig neste…

Klargjøring av tomt – støyende arbeider

Vanessa Olausen
Vanessa O.

I morgen starter grunnentreprenøren med klargjøring av tomten for bygging. I den forbindelse blir det fjellrensk og felling av trær. Dette vil innebære bruk av motorsag, gravemaskin og lastebiltransport. Vi ønsker med det å varsle om noe støyende arbeider i de neste dagene.

Prosjektoppstart

Vanessa Olausen
Vanessa O.

Det nærmer seg februar, noe som betyr oppstart av prosjektet Ullerud Terrasse! Allerede førstkommende mandag (1. feb) vil rensk av tomt og klargjøring av riggen begynne. Det skal settes opp byggegjerder og utstyr skal rigges. Til uka vil også grunnentreprenør være på plass, og starter klargjøring av byggetomten med vegetasjonsrensk. Ullerud Terrasse bygges for Frogn…