Arbeid med kum, sperring av veifelt

Vanessa Olausen
Vanessa Olausen

God mandag!

I dag starter arbeidene med utsprengning av VA til kum. I den anledning ønsker vi å informere om at veien vil bli sperret for ett felt. Arbeidet med kummen er forventet å foregå ut uka.