Etablering av prostrømkabel og droneflyvning

Vanessa Olausen
Vanessa Olausen

I dag skal det graves grøft for etablering av en 100 meter lang prostrømkabel for prosjektet. Grøfta vil ha en bredde på 1 meter fra asfaltkanten og mot eiendommene langs Ullerudåsen. Se figuren nedenfor for omfanget. Arbeidet er forventet å være ferdig i morgen (fredag), og det vil være strøm på byggeplassen fra tidlig neste uke.

Utgraving for prostrømkabel, strekning vist i lilla

Ønsker også å informere om at grunnentreprenør kommer til å utføre en ukentlig flyvning med drone over byggetomten fremover. Det gjøres for å samle inn data til masseberegninger.