Oppstart sprengningsarbeider

Vanessa Olausen
Vanessa Olausen

Førstkommende mandag starter sprengningsarbeider for prosjektet. Byggetomten skal klargjøres ved å sprenge ut fjell og og laste opp masser. Disse arbeidsoperasjonene vil medføre høyere støynivå, spesielt for lasting av sprengstein. Før sprenging vil det være et signalvarsel. I tillegg ber vi folk om å holde god avstand til inngjerdingen rundt byggetomten når dette pågår. Fint om man spesielt er ekstra varsom på baksiden av tomten og inn mot skogen. Sprengningsarbeidene er planlagt å foregå over fire uker.

Minnner samtidig om arbeidstidene for prosjektet:

Mandag-torsdag: 07-19

Fredag: 07-16