Sluttfase

Vanessa Olausen
Vanessa Olausen

Tildekkingen er borte og stillaset er revet! Nå gjenstår det kun litt komplettering innvendig og ferdigstilling av uteområdet.