Status sprengningsarbeider

Vanessa Olausen
Vanessa Olausen

Det jobbes fortsatt med sprengningsarbeid og utkjøring av masser på Ullerud. Dette skal som planlagt fortsette ut neste uke. Til uka vil det samtidig påbegynnes pigging av fjell, før det senere denne måneden skal brønnbores. Videre skal det etableres VA til brakkerigg, og brakkeriggene er forventet å  være på plass 23. mars.