Tett tak

Vanessa Olausen
Vanessa Olausen

Arbeidene på Ullerud går som planlagt, og vi går inn i en periode med mange involerte fagområder på en gang. Taket er nå tett og arbeidene med klimaveggene er igang. Ellers jobbes det blant annet med ventilasjonsanlegg og gipsing av vegger.