Varsel om testing av brannalarm

Vanessa Olausen
Vanessa Olausen

(NY DATO!)

Før bygget kan tas i bruk, er det viktig å teste alle sikkerhetssystemene slik at disse fungerer slik som de skal. Det skal derfor gjennomføres en fullskalatest for sikkerhet mandag 15. august. Da skal brannalarmen og systemene som er knyttet opp mot den testes. Det må påregnes noe støy fra byggets brannalarmsystem denne dagen, og i noen av dagene etterpå. Vi beklager de ubeleielighetene dette medfører for naboene våre.