Om prosjektet

Ullerud Terrasse

Om prosjektet

Ullerud terrasse består av 8 boenheter for mennesker med funksjonsnedsettelse. Bygget vil gå over tre plan, og inkluderer også en kjeller for boder, teknisk rom og parkering av sykler og rullestoler. Til sammen utgjør prosjektet et areal på 1100 m2 BTA. Kjelleren og dekket over kjelleren vil være av betong, mens planene over vil bestå av massivtrekonstruksjoner. Videre skal Ullerud terrasse oppfylle kravet til BREEAM Very Good. Prosjektet skal derfor bygges etter passivhusstandarden, som vil redusere energibehovet. På bakgrunn av disse kravene skal det deriblant plasseres solceller på taket. I tillegg skal geobrønner brukes som varmekilde.

Oppstart for grunnarbeider er 4. februar 2021, og prosjektet forventes å være ferdig til 17. februar 2022. Det er planlagt at betongarbeidene skal ha oppstart i starten av april 2021, mens innvendige arbeider kan starte i midten av juni 2021. Omsorgsboligene skal driftes som et borettslag, og innflytting er forventet å skje ca. 1. mai 2022.