Nidarvollprosjektene

Nyheter

Støyskjerm E6, del 2

Atle Mørkved
Atle M.

Ny støyskjerm langs E6 for Nidarvoll Skole

Asfaltering av rundkjøring i Bratsbergvegen

Atle Mørkved
Atle M.

En viktig oppdatering: Asfaltering av rundkjøringen i Bratsbergvegen

Ny fiberkabel til Nidarvoll Skoler

Atle Mørkved
Atle M.

Det legges ny fiberkabel frem til Nidarvoll Skoler

Om prosjektet

Nidarvollprosjektene

Nidarvollprosjektene omfatter Nidarvoll og Sunnland skoler, med to idrettshaller, og Nidarvoll rehabiliteringssenter. De befinner seg på den eksisterende tomten til Nidarvoll skole og Nidarvoll rehabiliteringssenter.