Opptrapping av produksjon

Markus Eren Erik
Markus Eren Erik

Hei,

Produksjonen på Borgen, begynner gradvis å øke nå, noe som også skaper behovet for å øke bemanningen på prosjektet.

For å imøtekomme den økende bemanningen, vil en suppleringer av kontorer komme i morgen, 29.02, på Ribstonveien 1.
Her vil vi få et par ekstra brakker oppå allerede eksisterende anleggskontor, noe som vil si at fotavtrykket til kontorrigg ikke vil økes.

Utplasseringen av byggherrens visningsbrakker/salgskontorer avventes, inntil vår byggherre får tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten!

Team Borgen takker for forståelsen og samarbeidet.

Vi ønsker alle en riktig fin dag!