Nyheter

Velkommen til våre første beboere

Markus Eren Erik
M. Erik

Våre første naboer har flyttet inn.

Våren på Borgen

Markus Eren Erik
M. Erik

Liten oppdatering fra Borgen

God påske fra Borgen

Markus Eren Erik
M. Erik

Team Borgen ønsker alle en riktig god påske

Brannøvelse på Borgen

Markus Eren Erik
M. Erik

Vi på Borgen, skal gjennomføre en brannøvelse i morgen, onsdag 21.09.22 mellom kl. 9:30 – 10:30.

Søndagsarbeid 21.08.2022

Patrick Braaten
Patrick B.

Søndag 21.08.2022 vil det foregå arbeid på byggeplassen fra kl. 11.00-20.00.

Opptrapping av produksjon

Markus Eren Erik
M. Erik

Produksjonen på Borgen, begynner gradvis å øke nå, noe som også skaper behovet for å øke bemanningen på prosjektet.

Oppreisning av første bygg

Markus Eren Erik
M. Erik

Hei, Produksjonen på Borgen er godt i gang, hvor blant annet heising og montering av prefabrikkerte betongelementer (prefab)  er i full fokus nå. De kommende ukene vil dere se oppreisingen av Bygg B – oppgang A og B. Hvor blant annet badekabinene og annet material vil bli heist inn. Team Borgen, ønsker alle en riktig…

Klargjøring for innflytting til ny brakkerigg

Markus Eren Erik
M. Erik

Hei, Vi begynner nå i bli ferdig med første del av grunnarbeidene og er i gang med full produksjon av “Borgen” og de fine leilighetene som det vil bestå av. I forbindelse med opptrappingen av produksjonen, vil prosjektteamet også øke. Noe som vil si at vi kommer til å flytte oss over til den nye…

Oppstart Pelearbeider og omlegging av rundkjøring

Markus Eren Erik
M. Erik

Hei, Borgen har for fullt startet med pelearbeidene (fundament arbeidene) for bygg B! Arbeidene vil foregå i første omgang i 4 uker, innenfor de fastsatte arbeidstidene. Neste uke så vil trafikk strukturen, rundt rundkjøringen (Dag Hammarskjolds vei og Sinsenveien) bli lagt om. Nærmere informasjon om dette vil komme fortløpende! Ønsker alle en riktig fin dag…

Kontorrigg

Patrick Braaten
Patrick B.

Til info. Området ved Robstonveien er nå klargjort for kontorriggen til prosjektet. Kontorbrakkene blir satt opp i uke 33/34. Salgs og visningsbrakkene vil bli satt opp på et senere tidspunkt. Legger ved en planskisse av området.

Oppstart VA arbeider Sinsenveien og Dag Hammarskjøldsvei

Patrick Braaten
Patrick B.

Hei. Vi har nå startet opp med VA arbeider i Sinsenveien og i Dag Hammarskjøldsvei. Til informasjon: kommunal vannledning vil bli stengt mandag 28.06.2021 kl. 09.00, men dette vil ikke berøre naboene til prosjektet. Pga. VA arbeidene i Sinsenveien vil veien bli lokalt innsnevret.

Oppstart Borgen

Patrick Braaten
Patrick B.

Hei! Velkommen til prosjektbloggen for Borgen. Prosjektet Borgen på Løren er nå i gang. Vi startet rivearbeidene 25. februar og alle bygg er nå revet. Arbeidet med sortering og utlasting av bygningsmasser har startet. Marthinsen og Duvholt er kontrahert av Skanska Norge AS, og har startet med forberedende arbeid for ny infrastruktur i Dag Hammarskjøldsvei….