Nyheter

Trafikkavvikling og faser

Trafikkavvikling og faser

Ingrid Marie Sandøy
I. Sandøy

I et hvert vegprosjekt vil alltid god trafikkavvikling være en av de viktigste momentene for å lykkes med gjennomføringen. Her finner dere informasjon om dette.

Folkemøte 21. februar i Kongsvik

Folkemøte 21. februar i Kongsvik

Ingrid Marie Sandøy
I. Sandøy

Hjertelig velkommen til åpent folkemøte som avholdes på i Kongsvik samfunnshus onsdag 21. februar kl. 18. Det er også mulig å følge møtet digitalt.

Folkemøte 24. januar i Lødingen

Folkemøte 24. januar i Lødingen

Ingrid Marie Sandøy
I. Sandøy

Vi ønsker å minne om åpent folkemøte som avholdes på Lødingen skole onsdag 24. januar kl. 18. Det er også mulig å følge møtet digitalt.

Om prosjektet

OPS Hålogalandsvegen

OPS Hålogalandsvegen

Prosjektet E10 / rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, heretter kalt OPS Hålogalandsvegen, vil bli Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene. Veianlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen, og vil knytte Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad tettere sammen. Når veien står klar, vil det gi betraktelig redusert kjøretid mellom stedene.